Từ điển Indonesia - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "penemuan":
Indonesia Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "penemuan" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "penemuan":
Indonesia Anh
.
Đến nay, 494,090 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 2,619 vào ngày hôm nay.
Thẻ: penemuan, find, contrivance, invention, detection, Từ điển Indonesia - Anh, Indonesia, Anh
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi englishindonesiandictionary.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0505 / 0.0417 (40)
Quay lại đầu trang