703 բառեր. 33,601 Թարգմանություններ է.
494,089 բառերը / արտահայտությունները, 2,619 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ինդոնեզերեն, Ինդոնեզերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է englishindonesiandictionary.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0191 / 0.0126 (19)
Վերադառնալ սկիզբ