1,012 բառեր. 33,286 Թարգմանություններ է.
510,889 բառերը / արտահայտությունները, 2,708 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Ինդոնեզերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է englishindonesiandictionary.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0138 / 0.0076 (19)
Վերադառնալ սկիզբ